کسب و کار اینترنتی چیست؛ تفاوت بازاریابی سنتی و دیجیتال مارکتینگ - آرمان و هدف