پیش‌بینی انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1403 - آرمان و هدف