نقش مهم کاندیداها و پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی 1402 - آرمان و هدف