موتور برق چیست و چه کاربردهایی دارد؟ - آرمان و هدف