رونمایی از سند ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ۱۹۸ هزار سرباز - آرمان و هدف