جلسه مشترک قالیباف و رئیسی درباره برنامه هفتم توسعه - آرمان و هدف