هیپنوتیزم چیست و آیا واقعا اثربخش است؟ - آرمان و هدف