نظرات مسیحیان کشورهای مسلمان‌نشین درباره ماه رمضان - آرمان و هدف