اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک؛ علائم، علل، تشخیص و درمان - آرمان و هدف