بایگانی‌های تحصیل رشته حقوق در کشور ترکیه - آرمان و هدف