وقتی املاک سرزمین مسیرش را تغییر می دهد ! - آرمان و هدف