وزیر کشور از درمانگاه شهید سلیمانی پایانه مرزی شلمچه دیدن کرد - آرمان و هدف